استفاده از چای زرین ایرانی در پخت آش رشته

چای زرین ایرانی به دلیل طعم مطبوع و اثرات قابل توجه برای سلامتی یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها است.

اگرچه فواید سلامتی مصرف چای از ابتدای تاریخ آن نسبت داده شده است، تحقیقات علمی درباره این نوشیدنی و ترکیبات آن حدود 30 سال است که در حال انجام است.

مصرف چای، به ویژه چای سبز (GT)، با بروز کم پاتولوژی های مزمن که استرس اکسیداتیو گزارش شده است، مانند سرطان  و بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.

مزایای سلامتی مربوط به مصرف چای ممکن است به محتوای بالای مواد فعال زیستی مانند پلی فنول ها مربوط باشد. گزارش شده است که پلی فنول ها دارای فعالیت های آنتی اکسیدانی، ضد ویروسی و ضد التهابی هستند.

تعدیل آنزیم های سم زدایی؛ تحریک عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تجمع پلاکتی (لامپ 2003؛ فرانکل و فینلی 2008). در میان تمام پلی فنول های چای، اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) مسئول بسیاری از توانایی ارتقاء سلامت GT است.

مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی شواهد قوی ارائه می‌دهند که پلی‌فنل‌های مشتق‌شده از چای دارای فعالیت زیستی برای به تاخیر انداختن شروع عوامل خطر مرتبط با توسعه بیماری هستند.

مطالعات انجام‌شده بر روی کشت‌های سلولی و مدل‌های حیوانی نشان‌دهنده اثر تعدیل‌کننده بالقوه چای بر رونویسی ژن، تکثیر سلولی و سایر عملکردهای مولکولی است.

در چند سال گذشته، مطالعات بالینی چندین پاسخ فیزیولوژیکی به چای را نشان داده است که ممکن است به ارتقای سلامت و پیشگیری یا درمان برخی بیماری‌های مزمن مرتبط باشد (کرسپی و ویلیامسون 2004؛ کابررا، آرتاچو و گیمنز 2006).

این فصل یافته‌های اخیر در مورد خواص دارویی و مزایای سلامتی چای را با اشاره ویژه به اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی به عنوان مکانیسم‌های کلیدی برای پیشگیری از سرطان و CVD پوشش می‌دهد.

لازم به ذکر می باشد که چای انواع مختلفی دارد که هرکدام برای بدن بسیار مفید می باشند و بهتر است آنها را در برنامه غذایی خود قرار دهید.