تولید فنر کتابی که فقط با اره برقی بریده می شود

فنر کتاب نوت‌بوک‌های مارپیچی را می‌توان با سایر فلزات خانگی بازیافت کرد، اما شما باید آن را به‌جای بازیافت در کنار خیابان، به مرکز بازیافت ببرید. همچنین می توانید سعی کنید آن را در مغازه یا باغ تغییر دهید.

پلاستیک یک نوت بوک مارپیچی باید دور ریخته شود. اگر نوت بوک مارپیچ شما دارای یک جلد پلاستیکی است، مطمئن شوید که آن را بردارید و در سطل زباله قرار دهید. آن پوشش های پلاستیکی قابل بازیافت نیستند. برای مدتی امکان خرید دفترچه‌های مارپیچی وجود داشت که حاوی کاغذهای سیاه یا تیره بود. هنرمندان می توانستند با قلم ژل یا جوهر فلزی روی کاغذ نقاشی کنند.

به همان اندازه که آن کاغذها سرگرم کننده هستند، توجه داشته باشید: اکثر شرکت های بازیافت این کاغذهای رنگدانه بالا را نمی پذیرند.

فنر

فلز نوت‌بوک‌های مارپیچی را می‌توان با سایر فلزات خانگی بازیافت کرد، اما شما باید آن را به‌جای بازیافت در کنار خیابان، به مرکز بازیافت ببرید. همچنین می توانید سعی کنید آن را در مغازه یا باغ تغییر دهید. پلاستیک یک نوت بوک مارپیچی باید دور ریخته شود.

اگر نوت بوک مارپیچ شما دارای یک جلد پلاستیکی است، مطمئن شوید که آن را بردارید و در سطل زباله قرار دهید. آن پوشش های پلاستیکی قابل بازیافت نیستند. برای مدتی امکان خرید دفترچه‌های مارپیچی وجود داشت که حاوی کاغذهای سیاه یا تیره بود. هنرمندان می توانستند با قلم ژل یا جوهر فلزی روی کاغذ نقاشی کنند. به همان اندازه که آن کاغذها سرگرم کننده هستند، توجه داشته باشید: اکثر شرکت های بازیافت این کاغذهای رنگدانه بالا را نمی پذیرند.

اما شما باید آن را به یک مرکز بازیافت ببرید تا اینکه آن را در کنار زمین بازیافت کنید. همچنین می توانید سعی کنید آن را در مغازه یا باغ تغییر دهید. پلاستیک یک نوت بوک مارپیچی باید دور ریخته شود. اگر نوت بوک مارپیچ شما دارای یک جلد پلاستیکی است، مطمئن شوید که آن را بردارید و در سطل زباله قرار دهید. آن پوشش های پلاستیکی قابل بازیافت نیستند.