داماد افغانی با کفش گیوه ملکی وارد مراسم عروسی خودش شد

کفش گیوه ملکی خود را از یک فروشگاه کفش گیوه ورزشی حرفه ای یا فروشگاهی که گزینه های زیادی در آن دارید بخرید.

از فروشنده بخواهید هر دو پای شما را اندازه بگیرد، خودتان آنها را اندازه بگیرید یا از یکی از دوستان یا اعضای خانواده بخواهید که به شما کمک کند.

هر بار که کفش گیوه خرید می کنید، پای خود را اندازه بگیرید، زیرا اندازه پاهای شما می تواند در طول سال ها به تدریج تغییر کند. زمانی که پای شما اندازه گیری می شود بایستید تا دقیق ترین اندازه گیری را به دست آورید. اگر یکی از پاها بزرگتر از دیگری است، یک جفت کفش گیوه مناسب پای بزرگترتان بپوشید.

هر دو کفش گیوه را امتحان کنید و قضاوت کنید که آنها چگونه به شما نگاه می کنند. انگشتان پا را تکان دهید. اگر حداقل نیم اینچ بین بلندترین انگشت پا و گوی کفش گیوه خود فاصله ندارید – تقریباً عرض انگشت پا – اندازه بزرگتر را امتحان کنید.

کفش

مطمئن شوید که کفش گیوه به اندازه کافی پهن باشد. از یک طرف به سمت دیگر، کفش گیوه باید محکم باشد اما نه خیلی تنگ. اگر خانمی با پاهای پهن هستید، کفش‌های مردانه یا پسرانه را در نظر بگیرید که در قسمت پاشنه و قسمت پا کمی بزرگ‌تر بریده می‌شوند.

قبل از خرید آن‌ها، با کفش‌هایتان راه بروید. آنها باید فوراً برای شما مناسب باشند. مطمئن شوید که پاشنه آن به خوبی در کفش گیوه قرار می گیرد و هنگام راه رفتن سر نمی خورد.

برای جلوگیری از آسیب، کفش گیوه های فرسوده را تعویض کنید. همه کفش گیوه های پیاده روی در نهایت فرسوده می شوند. و در حالی که هنوز راحت هستند، ممکن است حمایت کافی یا جذب شوک را نداشته باشند. به وضعیت کفش گیوه های خود توجه کنید. اگر کفی ها فرسوده شده اند، زمان خرید یک جفت دیگر فرا رسیده است.

قبل از تصمیم گیری خود را آموزش دهید. کفش گیوه هایی که به خوبی تناسب ندارند منشا بسیاری از مشکلات هستند. اکنون که می دانید به دنبال چه ویژگی هایی باشید، می توانید با اطمینان به خرید بروید. کفش‌های پیاده‌روی بپوشید که راحت هستند و برای پیاده‌روی بدون نگرانی مناسب هستند.