عسل تک نفره کشت چین به عنوان مهریه دختران زیر ۲۰سال تایلندی

عسل تک نفره کشت چین مایع بسیار شیرین و چسبناکی است که توسط زنبورهای جنس Apis ، عمدتاً زنبورهای خانگی ، از شهد گل‌ها یا از ترشحات قسمت‌های زنده گیاهان یا از ترشحات حشرات مکنده گیاهان ( شته‌ها ) تولید می‌شود.

این مواد توسط زنبورها جمع‌آوری می‌شوند، سپس با ترکیب آن‌ها با مواد خود تبدیل می‌شوند، رسوب می‌کنند، آب‌گیری می‌شوند و برای بلوغ در لانه‌های عسل ذخیره می‌شوند.

دخالت انسان در فرآیند بهره برداری از لانه زنبوری کندو به عنوان زنبورداری شناخته می شود.  طبقه بندی انجام شده در این مطالعه تنها بخشی از بازار عسل را در نظر می گیرد که توسط مصرف کنندگان با تحصیلات دانشگاهی بین 20 تا 60 سال نشان داده شده است.

این ویژگی‌های مطالعه به این دلیل مناسب تلقی می‌شوند که در مورد مکزیک، هیچ مطالعه‌ای متمرکز بر بخش‌های خاص بازار وجود ندارد، علاوه بر این که هنگام انجام نظرسنجی «آنلاین»، میزان مشارکت این بخش از مردم نیز بوده است.

عسل

مشاهده شد که بالاتر است، همانطور که مطالعات انجام شده در رومانی و کرواسی  نشان می دهد که مشارکت بیشتر مصرف کنندگان با سطح تحصیلات بالا در پاسخ به نظرسنجی های آنلاین را برجسته می کند.

از سوی دیگر، گروه تمایل بیشتری به خرید عسل در بازار و درصد کمتری در نزد زنبورداران نشان داد. در حالی که، برای گروه 2، مکان ترجیحی برای خرید مشاهده نشد، که نشان می دهد این نوع مصرف کننده معیارهای تصمیم گیری خود را بر اساس این جنبه قرار نمی دهد.
زنبورها بخشی از تنوع زیستی هستند که همه ما برای بقا به آن وابسته هستیم.

در آگوست آینده، زمانی که رهبران جهان در کونمینگ چین در کنفرانس سازمان ملل در مورد تنوع زیستی (COP15) گرد هم می‌آیند، انتظار می‌رود چارچوب تنوع زیستی پس از سال 2020 را نهایی کنند که از جمله موارد دیگر، کاهش حداقل دو سوم آفت‌کش‌ها است. تا سال 2030

متخصص تنوع زیستی از برنامه تنوع زیستی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) می گوید: افزایش تنوع محصولات زراعی و مزارع منطقه ای و همچنین حفاظت، مدیریت یا احیای زیستگاه های خاص، راهی برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و ارتقای تنوع زیستی است. ، ماریتا ساکالیان. دولت ها باید ابتکار عمل را در دست بگیرند».